Mònica Ribas, subdirectora general d’Atenció i Promoció de l’Autonomia Personal, durant la seva intervenció el passat 27 de juny en l’acte del Dia de la Sordceguesa de l’APSOCECAT

31/10/2019

La recent reunió amb el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies va estar orientada a la posada en marxa del servei de l’assistent personal anunciat el passat mes de juny

L’activació de la figura de l’assistent personal adaptada a les persones amb sordceguesa és una prioritat per a l’APSOCECAT. Amb tal fi va tenir lloc el passat dia 28 d’octubre una reunió amb Mònica Ribas, subdirectora general d’Atenció i Promoció de l’Autonomia Personal, i Cecília Fàbregues, cap del Servei de Valoracions. Per part de l’APSOCECAT, van assistir Ricard López, Núria Bustamante i Xavier Capdevila, president i tècnics de l’Associació, respectivament.

Un cop aprovat el servei, en juny passat, el desplegament del nou model català d’assistència personal es farà de forma progressiva. Començarà el 2020 amb les persones amb discapacitat física i sordceguesa d’entre 6 i 64 anys valorades amb un grau III de dependència. L’any següent s’ampliarà la  cobertura a aquelles persones que hagin estat valorades amb un grau II.

Assistent personal per a les persones sordcegues

L’assistent personal és una figura contemplada en la llei de dependència i que funciona fa temps. No obstant, no disposava de capacitat d’adaptació a les necessitats de les persones amb sordceguesa. La nova proposta incorpora una especial sensibilitat que permetrà que sigui més flexible i orientada al foment de l’autonomia personal. Ara és la persona amb discapacitat qui decideix quan, com i en quines activitats farà ús d’aquest suport.

Vinculat amb facilitar-los-hi l’accés, els assistents van comentar la necessitat d’activar un protocol d’avaluació de casos. Es tracta d’un requisit evident per a persones que poden estar valorades en altres categories, però no en la de sordceguesa, i a les que caldria assessorar i canalitzar. Per la part de visibilitat, l’APSOCECAT ha reclamat més implicació institucional per fomentar la conscienciació sobre el bastó blanc i vermell.

En un altre ordre d’idees, la reunió va ser oportuna per exposar temes econòmics d’urgència. López va destacar la difícil situació que travessen les entitats degut a l’endarreriment de les subvencions autonòmiques, que encara arrosseguen una part de 2018.

L’APSOCECAT espera futures reunions del mateix caire, orientades a una completa implementació del citat servei, així com avenços en els altres temes comentats.