Barcelona aprova el Model del Servei d’Assistència Personal

09/04/2019

APSOCECAT participa en la definició del Model Municipal del Servei d’Assistent Personal juntament amb altres cinc entitats

La Presidenta de l’IMPD i Tinenta d’Alcaldia, Sra. Laia Ortiz Castellví, va aprovar el passat dia 29 de març el Model del Servei d’Assistència Personal de Barcelona (SAP-BCN), gestionat per l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat (IMPD). L’APSOCECAT és una de les sis entitats socials que han treballat en la definició de les prestacions d’aquest servei.

Model del Servei d’Assistència Personal
El Model és fruït d’un consens de tots els implicats, organitzats a tres bandes:

  • La mirada tècnica i de gestió de l’administració (IMPD) i de les entitats (ECOM, OVI, APSOCECAT, Fundació Pere Mitjans, DINCAT i Fundació Social Sant Pere Claver).
  • La  mirada de les persones beneficiàries del servei.
  • La mirada dels i de les assistents personals que presten el servei.

La constitució del grup de treball del projecte per al Model del Servei d’Assistència Personal va produir-se el 23 de novembre de 2017. A partir de llavors van desenvolupar-se un conjunt de trobades orientades a generar una proposta integral per a un model el més competent possible.

La figura de l’assistent personal va ser originalment posada en marxa amb caràcter experimental l’any 2006. Amb l’aprenentatge obtingut i les aportacions generades dins el grup de treball, el nou model  ha començat a implementar-se en data de l’1 d’abril. Aquesta nova etapa busca garantir del dret a viure de manera independent i a la plena inclusió en la comunitat.

El model del SAP és una iniciativa de l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat (IMPD) que té per objectiu recollir les particulars necessitats dels diferents col·lectius a fi de definir els criteris d’accés al Servei, l’abast de les necessitats a cobrir, la naturalesa jurídica del Servei, els criteris de priorització, així com el  sistema de finançament. L’APSOCECAT agraeix l’oportunitat d’incorporar les particulars necessitats de les persones amb sordceguesa en un servei clau dins l’oferta municipal de serveis per a persones amb discapacitat.

2019-04-11T16:57:38+02:009 abr., 2019|noticies|

Comparteix, Escull la teva Plataforma!

Barcelona aprueba el Modelo del Servicio de Asistente Personal

09/04/2019

APSOCECAT participa en la definición del Modelo Municipal del Servicio de Asistente Personal junto con otras cinco entidades

La Presidenta del IMPD y teniente de alcalde de Derechos Sociales, Sra. Laia Ortiz Castellví, aprobó el pasado día 29 de marzo el Modelo del Servicio de Asistente Personal de Barcelona (SAP-BCN), gestionado por el Instituto Municipal de Personas con Discapacidad (IMPD). La APSOCECAT es una de las seis entidades sociales que han trabajado en la definición de las prestaciones de este servicio.

Modelo del Servicio de Asistente Personal
El Modelo es fruto de un consenso de todos los implicados, organizados en tres partes:

  • La mirada técnica y de gestión de la administración (IMPD) y de las entidades (ECOM, OVI, APSOCECAT, Fundació Pere Mitjans, DINCAT y Fundació Social Sant Pere Claver).
  • La  mirada de las personas beneficiarias del servicio.
  • La mirada de los y las asistentes personales que prestan el servicio.

La constitución del grupo de trabajo del projecto para el Modelo del Servicio de Asistente Personal se produjo el 23 de noviembre de 2017. A partir de entonces se desarrolló un conjunto de encuentros orientados a generar una propuesta integral para un modelo lo más competente posible.

La figura del asistente personal fue originalmente puesta en marcha con carácter experimental el año 2006. Con el aprendizaje obtenido y las aportaciones generadas dentro del grupo de trabajo, el nuevo modelo  ha comenzado a implementarse en fecha 1 de abril. Esta nueva etapa busca garantizar el derecho a vivir de manera independiente y a la plena inclusión en la comunidad.

El model del SAP es una iniciativa del Instituto Municipal de Personas con Discapacidad (IMPD) que tiene por objectivo recoger las particulares necesidades de los diferentes colectivos a fin de definir los criterios de acceso al servicio, el alcance de les necesidades a cubrir, la naturaleza jurídica del servicio, los criterios de priorización, así como el  sistema de financiamiento. La APSOCECAT agradece la oportunidad de incorporar las particulares necesidades de las personas con sordoceguera en un servicio clave dentro de la oferta municipal de servicios para las personas con discapacidad.

2019-06-26T17:06:57+02:009 abr., 2019|Noticias|

Comparteix, Escull la teva Plataforma!

Go to Top