09/04/2019

APSOCECAT participa en la definició del Model Municipal del Servei d’Assistent Personal juntament amb altres cinc entitats

La Presidenta de l’IMPD i Tinenta d’Alcaldia, Sra. Laia Ortiz Castellví, va aprovar el passat dia 29 de març el Model del Servei d’Assistència Personal de Barcelona (SAP-BCN), gestionat per l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat (IMPD). L’APSOCECAT és una de les sis entitats socials que han treballat en la definició de les prestacions d’aquest servei.

Model del Servei d’Assistència Personal
El Model és fruït d’un consens de tots els implicats, organitzats a tres bandes:

  • La mirada tècnica i de gestió de l’administració (IMPD) i de les entitats (ECOM, OVI, APSOCECAT, Fundació Pere Mitjans, DINCAT i Fundació Social Sant Pere Claver).
  • La  mirada de les persones beneficiàries del servei.
  • La mirada dels i de les assistents personals que presten el servei.

La constitució del grup de treball del projecte per al Model del Servei d’Assistència Personal va produir-se el 23 de novembre de 2017. A partir de llavors van desenvolupar-se un conjunt de trobades orientades a generar una proposta integral per a un model el més competent possible.

La figura de l’assistent personal va ser originalment posada en marxa amb caràcter experimental l’any 2006. Amb l’aprenentatge obtingut i les aportacions generades dins el grup de treball, el nou model  ha començat a implementar-se en data de l’1 d’abril. Aquesta nova etapa busca garantir del dret a viure de manera independent i a la plena inclusió en la comunitat.

El model del SAP és una iniciativa de l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat (IMPD) que té per objectiu recollir les particulars necessitats dels diferents col·lectius a fi de definir els criteris d’accés al Servei, l’abast de les necessitats a cobrir, la naturalesa jurídica del Servei, els criteris de priorització, així com el  sistema de finançament. L’APSOCECAT agraeix l’oportunitat d’incorporar les particulars necessitats de les persones amb sordceguesa en un servei clau dins l’oferta municipal de serveis per a persones amb discapacitat.