El representants d’APSOCECAT i AMECOCAT posen amb motiu de la signatura

09/03/2019

Les entitats han establert un acord de col·laboració per enfortir el paper del mediador comunicatiu en les atencions a les persones amb sordceguesa

APSOCECAT i AMECOCAT, Associació per a la Promoció dels Processos de Mediació Comunicativa de Catalunya, van firmar un conveni de col·laboració el passat dia 23 de febrer, a la a seu de la primera. Ricard López, per la part de la sordceguesa, i Mar Ibáñez Zamora, com a presidenta d’AMECOCAT van procedir a formalitzar l’acord en presència de membres de la Junta Directiva d’AMECOCAT.

Col·laboració APSOCECAT-AMECOCAT

La intenció del conveni APSOCECAT-AMECOCAT és la de servir de marc a futures iniciatives conjuntes. Per una banda, APSOCECAT ofereix la seva experiència i saber fer guanyats durant els seus 20 anys de trajectòria en l’atenció a persones amb sordceguesa. Per l’altra, AMECOCAT aportarà el coneixement dels seus mediadors en l’exercici de la professió. Ambdues entitats es comprometen a afavorir la detecció, valoració i atenció de casos.

El mediador és el professional clau en l’atenció a les persones amb sordceguesa. L’APSOCECAT sempre ha defensat la figura el mediador en sordceguesa com el perfil idoni per facilitar els processos de comunicació, accés  a la informació, orientació i mobilitat a les persones amb pèrdua visual i auditiva simultània. D’aquí el raonable suport al aquesta figura, molt abans que es produís el seu reconeixement oficial.

El mediador comunicatiu és una figura professional creada por el Reial Decret 831/2014 de 3 d’octubre amb el títol de tècnic Superior en Mediació Comunicativa. Es tracta d’un perfil adreçat a l’atenció de les persones amb sordcegues i amb problemes de comunicació en general. Els objectius de l’AMECOCAT són bàsicament els de promoure i desenvolupar iniciatives relacionades amb el foment i el reconeixement de la professió del mediador comunicatiu.