Alba Campmany i Alba Camprodon, responsables de l’Àrea de Formació i de Vida independent, respectivament, de l’APSOCECAT, impartint la formació per a la Guàrdia Urbana.

13/02/2019

L’APSOCECAT va impartir una sessió orientada a proporcionar coneixements bàsics que puguin ser emprats pels cossos de seguretat en casos d’emergències

Una sessió de formació en sordceguesa adreçada a l’equip de formadors de la Guàrdia Urbana de Barcelona va tenir lloc el passat dia 6 de febrer. L’activitat va estar organitzada pel  Servei de Promoció i Suport de l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat (IMPD) i va ser impartida  per Alba Campmany i Alba Camprodon, responsables de l’Àrea de Formació i de Vida independent, respectivament, de l’APSOCECAT.

Gemma Gàlvez, en representació del IMPD, va fer una breu introducció sobre els programes d’atenció a les persones amb discapacitat que viuen soles, com és el programa Vida independent. Va destacar la necessitat d’acompanyar aquestes iniciatives d’un servei de teleassistència plenament dotat de recursos adequats als diferents perfils de discapacitat. El cas de la sordceguesa representa un perfil específic donades les seves necessitats en termes de comunicació i accés a la informació, entre d’altres.

Capacitació en sordceguesa per a la Guàrdia Urbana

La formació en sordceguesa va oferir una primera aproximació a les característiques d’aquesta discapacitat i la manera com afecta tres àrees fonamentals per a l’ésser humà: la comunicació, l’orientació i la mobilitat. Les persones sordcegues poden ser especialment vulnerables en una situació d’emergència si els sistemes d’alertes no estan adequats als sistemes i tecnologies de comunicació que fa servir la persona.

A continuació es van explicar alguns recursos per detectar si una persona amb dificultat de comunicació pot tenir sordceguesa. Es van explicar les nocions bàsiques per dirigir-se a una persona amb aquestes característiques, en funció del sistema de comunicació que utilitzi. En aquest sentit es fonamental conèixer la manera de presentar-s’hi i alguns signes bàsics que permetin transmetre quina és la situació d’emergència que s’enfronta. També es van impartir els principis per guiar a la persona cap a una sortida o una ambulància, per exemple. Es tracta del mínim necessari per abordar una situació d’alerta mentre arriba un mediador professional o un intèrpret en llengua de signes.

A la formació en sordceguesa per a la Guàrdia Urbana van assistir uns 18 agents que facilitaran aquest coneixement a la resta del cos. Es  preveu que al cap de tres mesos uns 3000 guàrdies hagin rebut la formació. A tal fi es va facilitar material com ara la Guia de detecció de la sordceguesa, així com els recursos per a situacions d’emergència i altres materials didàctics.

L’APSOCECAT continuarà desenvolupant iniciatives equivalents amb la resta de cossos implicats en l’atenció en casos d’emergències.