Ricard López, president APSOCECAT, Mònica Ribas Gironès, subdirectora d’Atenció i de Promoció de l’Autonomia Personal, Laia Pérez Altisent, coordinadora del Departament de Tuteles i Alba Camprodon, responsable de l’Àrea de vida independent d’APSOCECAT.

04/02/2019

L’entitat vol desenvolupar un model de tutela adaptat a les necessitats de les persones amb sordceguesa

L’APSOCECAT es va reunir el passat dia 29 de gener amb la Direcció General de Protecció Social del Departament de Treball Afers Socials i Famílies de la Generalitat.  Per part de la DG van participar Mònica Ribas Gironès, subdirectora d’Atenció i de Promoció de l’Autonomia Personal i Laia Pérez Altisent, coordinadora del Departament de Tuteles. Per l’APSOCECAT van assistir Ricard López, president, i Alba Camprodon, responsable de l’Àrea de vida independent.

Reunió amb la Direcció de Protecció Social

La reunió va servir com una primera aproximació per explicar les particulars característiques de la sordceguesa a la DG de Protecció Social. Ricard López va explicar l’elevat grau d’aïllament i vulnerabilitat social que tenen les persones amb sordceguesa, especialment quan el cuidador habitual ja no hi és o no pot fer-se’n càrrec. D’aquí la importància de definir les necessitats de les persones amb sordceguesa que poden beneficiar-se del model de tutela.

Entre els temes tractats es va parlar del Model d’assistent personal i del paper fonamental que té el mediador en les atencions a les persones amb sordceguesa, i que ha de ser aplicable a una persona tutelada. Es va abordar també la prestació de suport a l’autonomia a la pròpia llar, que en alguns casos també és necessària en les atencions a les persones sordcegues.

Per acabar es va fer entrega a Direcció de Protecció Social de material formatiu tal com el Manual de referència de la sordceguesa, la Guia de detecció i els pòsters dels signes d’emergències. L’APSOCECAT és Entitat tutelar des de l’any 2014.