19/10/2017

Enguany vam impartir la ja tradicional xerrada en sordceguesa a la UB, a la Facultat d’Educació

La formació en sordceguesa a la Universitat de Barcelona, adreçada als estudiants de primer curs d’Educació, va realitzar-se el dia 17 d’octubre, sota el títol “Parlem de sordceguesa: Introducció a la sordceguesa, els reptes que planteja i el model d’intervenció”. Per atendre els diferents grups, s’hi van impartir dues sessions, una pel matí i l’altra, a la tarda. Xavier Capdevila, psicòleg i coordinador d’APSOCECAT, i Alba Campmany, responsable de formació, van ser els encarregats de impartir-les.

Formació en sordceguesa i mètodes de comunicació

A partir de la descripció dels trets fonamentals de la sordceguesa, es va fer èmfasi en que es tracta d’una discapacitat única, amb característiques pròpies, i no en una suma de sordesa i ceguesa. Així, la xerrada va anar encaminada a explicar com aquesta discapacitat afecta tres àrees fonamentals de l’autonomia personal: la comunicació, la orientació en el temps i l’espai, i la mobilitat, és a dir, l’ús del propi cos.

Com que l’activitat està emmarcada dins la assignatura de Comunicació en educació, la formació va estar orientada a explicar com els mètodes de intervenció de la sordceguesa estan enfocats en pal·liar aquestes dificultats. A tal fi, van mostrar-se vídeos de persones usuàries de diferents sistemes de comunicació, que van donar peu a explicacions més detallades sobre l’ús de la llengua de signes, en l’aire i recolzada, el Braille, etc. També l’ús de la llengua oral, la lectura de llavis i, en determinats casos, també l’existència d’audiòfons i de implants coclears.

A continuació, va haver-hi una part pràctica, amb simulacions amb ulleres, que representen diferents tipus de discapacitat visual, i demostracions d’objectes referents, i del bastó blanc i vermell, que identifica a les persones sordcegues usuàries de bastó.

APSOCECAT agraeix la bona disposició de Juana Maria Sancho Gil, organitzadora de la present formació en sordceguesa a la UB.