Imatge d’un dels pisos del Programa Vida independent per a persones amb sordceguesa de l’APSOCECAT

10/08/2019

L’anunci del Govern és especialment positiu per a les persones amb sordceguesa perquè prioritza la llibertat de decidir del beneficiari sobre el tipus de suport i la càrrega d’hores que millor s’adapta a les seves necessitats

10/08/2019

El nou model català d’assistència personal busca aportar més flexibilitat per adaptar-se a les necessitats individuals, alhora que fomentar aquesta figura professional. També preveu un increment en els imports destinats mensualment per a cada usuari. L’anunci el va fer el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies el passat mes de juny, quan va comunicar que està treballant en una ordre que regularà la figura de l’assistent personal per a persones amb discapacitat física i sordceguesa.

La sordceguesa en el nou model català d’assistència personal 

Per la part de la sordceguesa, el fet que es consideri primordial l’apoderament de la persona amb discapacitat és clau per millorar l’eficàcia del model català d’assistència personal . La idea ara és que sigui el propi usuari qui decideix quan, com i en quines activitats de la seva vida farà ús d’aquest suport. Tot això comporta un servei flexible i que prioritza la llibertat de decidir per part de la persona amb discapacitat.

APSOCECAT disposa del únic Programa de vida independent per a persones amb sordceguesa a Espanya. Un programa pioner també en la implementació d’un model d’emergències per a persones amb aquest discapacitat que viuen soles. En aquest cas, l’assistència personal ha de ser proveïda exclusivament per mediadors en sordceguesa, experts que segueixen un pla d’intervenció dissenyat per atendre les necessitats de l’usuari. Aquestes són bàsicament de comunicació, accés a la informació, orientació i mobilitat, així com de les seves expectatives i objectius de realització personal.

Què és l’assistència personal?

El model català d’assistència personal és un servei a la persona amb discapacitat física o sordceguesa que necessita el suport d’algú per realitzar les activitats que faria en absència de limitacions funcionals. Disposar de l’assistent li permet gaudir del màxim nivell d’autonomia i li facilita l’exercici de l’autodeterminació.

El Govern preveu fer una implantació progressiva, començant el 2020 amb les persones amb discapacitat física i sordceguesa d’entre 6 i 64 anys amb un grau III de dependència. L’any següent s’ampliarà a les persones amb un grau II.