El programa Vida independent per a la sordceguesa és una iniciativa de l’APSOCECAT que proporciona pisos amb suport a persones adultes amb aquesta discapacitat

15/02/2017 – Desenvolupat amb el suport de l’Institut Municipal de persones amb Discapacitat (IMPD), de l’Ajuntament de Barcelona, el programa Vida independent per a la sordceguesa està a punt d’arribar al seu segon any de funcionament. Amb dos usuaris, tres pisos i un equip de mediadors, funciona com un engranatge. La iniciativa es mostra com la millor opció residencial per a persones adultes amb sordceguesa amb bon nivell d’autonomia.

La proposta consisteix en proporcionar habitatges adaptats d’ús individual on l’usuari pugui portar una vida el més autònoma possible. Cada nou cas requereix la coordinació dels procediments administratius amb la logística d’adequació del pis. Per la part professional, un equip fa la valoració del cas i prepara la transició i adaptació a la nova situació.

Els pisos del programa Vida independent per a la sordceguesa estan ubicats en un únic bloc, dins la zona d’influència de l’APSOCECAT. Estar a prop és important perquè facilita les adaptacions a l’agenda. Quan sorgeix algun canvi l’equip ha de reorganitzar-se ràpidament i cobrir l’atenció necessària.

Un professional de l’APSOCECAT fa una supervisió breu al matí i al vespre, explica l’agenda del dia, atén i reporta qualsevol imprevist. També fa de interlocutor amb la comunitat. L’equip, format per 6 mediadors qualificats, acompanya de manera intermitent els usuaris els 365 dies de l’any.

Les persones amb sordceguesa necessiten de l’atenció de un professional que els faciliti la comunicació i la millora d’autonomia. També que els faci acompanyament a determinades gestions: metges, tràmits, etc.  Aquesta mediació es fa en ràtio 1:1, el que fa que l’atenció mai sigui simultània. Es tracta d’un abordatge individual adaptat a les necessitats i les restes visuals i/o auditives de cada cas.

Podeu conèixer més sobre el programa Vida independent per a la sordceguesa en aquest vídeo de la sèrie Connectats: