Què fer si ingressa una persona amb sordceguesa? Guia per a professionals sanitaris, editada per l’APSOCECAT, proporciona les claus per a comunicar-se amb una persona amb sordceguesa en un context medico-assistencial quan no sigui possible la presència de un mediador o intèrpret

07/05/2020

La guia Sordceguesa i COVID19 – Què fer si ingressa una persona amb sordceguesa?, és el nom de la publicació que acaba de presentar l’APSOCECAT, en col·laboració amb la Federación Española de Sordoceguera, FESOCE de la que és membre. Es tracta d’un material dissenyat per facilitar la feina del personal sanitari durant la pandèmia pel COVID19, però aplicable en qualsevol situació hospitalària que involucri a una persona amb aquesta discapacitat.

La guia és producte de l’experiència acumulada en l’atenció a persones amb sordceguesa durant les últimes setmanes. “Hem pogut adaptar-nos a la situació, però on hem vist que podíem fer un gran afegit és en el suport als equips medico-assistencials en mig d’aquesta tempesta, on no sempre és possible l’acompanyament del mediador o cuidador. Si han d’atendre una persona sordcega que ingressa sola i que ningú no sap com fer-li preguntes i explicar-li les coses, la confusió és màxima per totes dues bandes, i és justament això el que volem evitar” explica Ricard López, president de l’APSOCECAT.

En aquest sentit, la guia proporciona indicacions i signes bàsics per ajudar a superar els obstacles en la comunicació. A tal fi, proporciona pautes d’interacció mitjançant el tacte i l’ús de la llengua de signes. “Volem que el personal sanitari trobi en aquesta guia un recurs pràctic i de fàcil implementació. Amb un grapat de signes i una mica de paciència, la comunicació serà més fluida i el pacient es trobarà més acollit i relaxat”, destaca.

Per tal de facilitar l’aprenentatge dels signes, la guia s’acompanya d’una petita col·lecció de vídeos on una intèrpret mostra com fer la configuració de les mans en llengua de signes catalana (LSC). Els vídeos mostren com fer els signes en l’aire (per a persones sordes vidents), i en modalitat recolzada (per a persones amb sordceguesa total). Signes com “hospital”, “metge” o “infermera” encapçalen el llistat.

La guia Sordceguesa i COVID19 – Què fer si ingressa una persona amb sordceguesa? es descarrega de manera gratuïta en la web de l’APSOCECAT.