L’APSOCECAT, en representació de la sordceguesa, ha estat convocada per a comparèixer a la Comissió de Benestar, Família i Immigració en relació a aquest text legislatiu. Sessió al Parlament de Catalunya amb el Projecte de llei d’accessibilitat

23/07/2013. Nou entitants representatives de diferents tipus de discapacitat han comparegut avui a la sessió ordinària de la Comissió de Benestar, Família i Immigració del Parlament de Catalunya amb relació a la tramitació del Projecte de llei d’accessibilitat. Els representats, organitzats per grups d’afinitat segons el tipus de discapacitat, han tingut 15 minuts per a presentar les seves observacions quant a la idoneïtat del text legislatiu que pretén garantir una accessibilitat adequada als diferents tipus de discapacitat.

L’APSOCECAT ha estat convocada dins del grup de les discapacitats sensorials, juntament amb la Federació de Persones Sordes de Catalunya (FESOCA) i la Federación de Asociaciones de Implantados Cocleares de España (AICE). A la seva intervenció, Ricard López, president de la nostra entitat, ha incidit en la necessitat de disposar de recursos molt específics per a les persones amb sordceguesa, una discapacitat que pateixen, possiblement més de 3000 catalans, a més dels seus familiars, fet que dispara les xifres globals d’afectats considerablement. 

Sessió al Parlament de Catalunya amb el Projecte de llei d’accessibilitat

López ha destacat l’evident falta de generalització de recursos elementals com ara la llengua de signes en entorns institucionals i als mitjans de comunicació. Una proposta que ha pres del diputat Pere Bosch, del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya és la de fer servir un segell d’empresa accessible per a aquelles que acompleixin efectivament els requeriments del futur reglament, un distintiu que podria ser especialment interessant per a empreses vinculades al sector turístic, àmpliament establert a Catalunya. També ha fet èmfasi en la greu situació de persones de la tercera edat que queden vulnerables i dependents al moment de perdre la vista i l’oïda. Hi són molt importants les facilitats que els permeten mantenir la mobilitat i l’accés a la informació.

Per la seva banda, Antonio Martínez, president de la FESOCA, ha defensat la necessitat de donar celeritat a l’aprovació de la esmentada llei. Tot respectant el propi procés legislatiu, ha demanat un esforç en aconseguir també la més ràpida implantació possible. Ha reclamat, igualment, la necessitat de incloure en el futur reglament condicions d’accessibilitat en entorns educatius que garanteixen que el jovent sord pugui tenir accés a l’educació sense cap tipus de discriminació que afecti la seva inserció social i laboral.

Teresa Amat, coordinadora de la Federación AICE ha incidit sobre el fet que moltes vegades es tracta més d’un problema de disposició que no pas de pressupostos, ja que fins i tot les autoritats obliden a vegades que sentir o no pot representar l’aïllament d’una persona a la seva vida diària. Ha demanar solucions directes a aspectes com la crida únicament per altaveu als CAPS i en altres situacions normalitzades, sense tenir en comptes als col·lectius amb discapacitats sensorials. També ha demanat la creació d’un Observatori Català de la Accesibilitat que sigui responsable de vigilar l’efectiva implantació de les mides que es derivin del reglament de la llei. 

En acabar els representants, els membres dels grups parlamentaris han fet les seves intervencions, on han demanat explicacions addicionals que haurien de servir per a aconseguir un text legislatiu el més encertat possible, de cara a garantir la implantació generalitzada de sistemes d’accessibilitat a l’estat català.