L’activitat ha estat la primera d’un seguit d’accions que busquen ajudar les entitats en el procés de projecció a Europa. Internacionalització d’ONG’s catalanes

10/12/2014. L’APSOCECAT ha acollit el dia 10 de desembre la sessió “Europa per a ONGs catalanes”, la primera dins un projecte que busca fomentar la presència internacional de les entitats socials catalanes amb el suport de la Federació d’organitzacions Catalanes Internacionalment Reconegudes (FOCIR).

Internacionalització d’ONG’s catalanes

Aquesta primera sessió amb caire informatiu ha comptat amb la assistència de Gemma Pifarré, secretaria del Consell per a la promoció de l’Accessibilitat de la Generalitat, Mònica Sabata, presidenta de FOCIR, Elena López, responsable de projectes de la mateixa entitat, Teresa Amat, coordinadora de la Federación AICE, Antonio Martínez, presidente de la Federació de Persones Sordes de Catalunya (FESOCA), i Rosa Cadenas i Carmen Sureda, presidenta i tresorera respectivament de Discapacitat Intel·lectual Catalunya (DINCAT). APANSCE i ECOM van disculpar absència. 

La reunió ha servit com a primer punt de contacte pel debat de la internacionalització com a factor diferencial en la defensa dels interessos de les entitats catalanes que treballen en l’àmbit de la discapacitat. La FOCIR ha explicat la seva perspectiva a partir de les experiències d’entitats que ja tenen representació a Europa com és el cas de l’APSOCECAT al Parlament d’Europa i el Fòrum Europeo de Discapacitat (EDF), i ha exposat els recursos que en ofereixen per tal d’ajudar en la cerca d’oportunitats de projecció internacional.

En acabar la sessió també es va fer una presentació sobre la importància de la gestió de qualitat i les possibilitats de certificacions de les ONGs socials.