29/05/2023

Per a treballar amb persones amb sordceguesa des de l’Associació Catalana Pro Persones amb Sordceguesa – APSOCECAT defensem la figura professional de la ‘Mediació en Sordceguesa’, es tracta d’un perfil que no compta amb uns estudis oficials, pel que des de la nostra entitat ens dediquem a fer formacions i capacitacions de diversos professionals per tal de poder proporcionar els coneixements necessaris per a treballar amb aquest col·lectiu tan divers.

A la nostra entitat hem comptat amb grans professionals en els gairebé 25 anys de recorregut que han procedit de molts camps del sector social i que a mesura que han participat en voluntariats, pràctiques i formacions de la nostra entitat s’han pogut especialitzar en la sordceguesa. Aquests professionals han vingut des de la interpretació de llengua de signes, la integració social, l’atenció a persones amb dependència, el treball social, l’educació social, entre d’altres. Però darrerament, la major part de professionals que treballen amb nosaltres provenen el Cicle Formatiu de Mediació Comunicativa.

El perfil professional de la mediació comunicativa se centra en la intervenció social i/o educativa dins dels diferents entorns de persones sordes, amb discapacitat auditiva i amb sordceguesa, que no compten amb les competències lingüístiques necessàries per a comunicar-se de manera autònoma. També treballa i intervé amb persones que presenten dificultats de comunicació, llenguatge i parla tot i no tenir discapacitat auditiva ni visual. La seva tasca es centra en una intervenció per promoure l’autonomia dels usuaris mitjançant l’aplicació de programes en l’entorn familiar, educatiu i social. Es busca desenvolupar les habilitats lingüístiques necessàries per a una millor comunicació i participació social. Els i les mediadores comunicatives formen part d’un equip interdisciplinari que desenvolupa un programa d’intervenció específic elaborat en funció de les característiques i necessitats de cada persona usuària.

Actualment, hi ha diversos centres a Catalunya que ofereixen aquesta formació: