L’esdeveniment posa la cirereta a una intensa setmana plena d’activitats

03/07/2013 . Vic celebra el Dia internacional de la sordceguesa. La capital d’Osona ha organitzat per primer cop unes jornades sobre la sordceguesa. La Agrupació de Sords de Vic i Comarca, juntament amb el Grup de Personas amb sordceguesa d’Osona, l’ASSERTIM i l’APSOCECAT han fet possible la celebració d’un acte que ha comptat amb el testimoni de Carlos Martínez i Fina Casas, dues persones adultes amb sordceguesa. 

A l’acte, celebrat divendres 28 de juny, ha assistit Xavier Farrés, regidor de Benestar i Família del ‘Ajuntament de Vic, David Puigasllosas, president de l’Agrupació de Sords de Vic, i Ricard López, president del ‘APSOCECAT, qui ha estat encarregat de realitzar la primera intervenció de la tarda, exposant la situació de la sordceguesa a Catalunya. A continuació, Carlos Martínez ha compartit amb el públic assistent la seva experiència de saltar en paracaigudes i la seva participació a una recent esquiada. 

De la seva banda, Fina Casas ha exposat la seva experiència d’adaptació a la sordceguesa partint d’una situació quotidiana a la vida diària. En ambdues intervencions els usuaris han fet servir la llengua de signes per comunicar-se amb el públic. La tasca dels intèrprets i dels estudiants en pràctiques d’interpretació en LSC ha facilitat la comunicació amb el públic en tots dos sentits.

En el tram final del acte, Sara Peiró ha presentat un estudi amb el seguiment de l’aprenentatge de informàtica en una persona amb sordceguesa adulta, un cas amb la síndrome d’Usher. La lectura del manifest “Tots per la sordceguesa” ha tancat l’acte que ha culminat amb un gran aplaudiment en llengua de signes.