2009

 • Taller Handsmatter de persones amb sordceguesa, amb l’artista Guido Dettoni. L’activitat va donar peu a l’escultura símbol de la sordceguesa, la Deaĩ lind Shape.
 • II Dinar solidari per la sordceguesa. Sabadell.
 • Programa Visitem el Centres d’Atenció Primària, en col·laboració amb el Consorci Hospitalari de Terrassa.
7 març, 2009|Historia|

2008

 • Premi Col·lectiu de Sants-Montjuïc 2007.
 • Programa de xerrades divulgatives adreçades als centres educatius.
 • I Dinar solidari i Jornada de sensibilització. Santpedor.
 • Colònies d’estiu a Mas Gorgoll. Palamós.
 • Conferència de Glòria Rodríguez sobre la situació de la sordceguesa als Estats Units.
 • Creació de la Biblioteca Anne Sullivan.
 • Membre fundador de la Federación Española de Sordoceguera (FESOCE).
7 març, 2008|Historia|

2007

 • Curs post-inductiu de formació per a mediadors en sordceguesa
 • Declaració d’utilitat públic
7 març, 2007|Historia|

2006

•  Organització del IV Congrés estatal de famílies amb fi lls amb sordceguesa i el 5è Congrés europeu de pares amb fills amb sordceguesa. Salou.
•  Compareixença al Parlament de Catalunya per informar de la situació de les persones sordcegues.
•  Inauguració de Can Joanot i del Centre de Recursos per a la Sordceguesa, amb l’assistència d’autoritats i entitats del sector social.

7 març, 2006|Historia|

2005

 •   Trobada de famílies a les Illes Balears, amb ABASOC.
 •    Jornada de conscienciació a l’Hospital Clínic de Barcelona.
7 març, 2005|Historia|

2004

•   Parlament Europeu reconeix l’1 d’abril la sordceguesa com a discapacitat única, en una campanya liderada per APSOCECAT amb la Xarxa      Europea de Sordceguesa (EDbN)

. • I Jornada de difusió de la sordceguesa per a voluntaris de les Illes Balears.

•  Col·laboració en la constitució de l’Associació Balear de pro Persones Sordcegues (ABASOC).

•  Participacio a Firenentitats, amb la visita del Sr. Alcalde de Barcelona, Joan Clos.

•  Curs de mediació social en sordceguesa.

7 març, 2004|Historia|

2003

 • Ricard López és nomenat membre
  del Consell de Deafblind International (DbI).
 • Recollida de signatures pel reconeixement de la sordceguesa com
  a discapacitat específica a Europa.
7 març, 2003|Historia|

2002

•  Formació sobre mediació social en
sordceguesa per a voluntaris. Can Viladoms.

7 març, 2002|Historia|

2001

•  Trobada de famílies amb APANSCE

1 gen., 2001|Historia|

2000

 • Inicia el programa d’Oci i Temps
  lliure. Primeres Colònies d’estiu
  per a persones amb sordceguesa.
7 març, 2000|Historia|