1999

  •   Un grup de pares i mares constitueixen l’APSOCECAT.
  •    Inscripció en el Registre d’Associacions de la Generalitat de Catalunya .